مهلت ارسال معاملات فصلی بهار و تابستان 96 تمدید شد

b_150_100_16777215_00_images_aks_960825.jpg

 

مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار ، تابستان و پاییز سال 96 تا نیمه اردیبهشت ماه سال 97 ( 15/02/97 ) تمدید گردید از آنجا که دفاتر پبشخوان دولت مشمول بر ارائه فهرست مالیات فصلی می باشند از تمامی همکاران تقاضا دارد جهت جلوگیری از جرایم در مهلت مقرر اقدام فرمایند .